Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Pomoc:Tworzenie odnośników

Tworzenie odnośników do innych stron:

1. W obrębie PoeWiki (odnośniki wewnętrzne)

Tytuł strony należy umieścić pomiędzy podwójnymi nawiasami kwadratowymi: [[o tak]]. Nie ma znaczenia, czy pierwsza litera odnośnika jest duża, czy mała - trochej i Trochej odsyłają do tej samej strony. Natomiast w przypadku wszystkich innych liter różnica ta ma znaczenie - strofa saficka i strofa Saficka odsyłają do dwóch różnych stron.

Jeżeli strona o podanym tytule nie istnieje, odnośnik odsyła bezpośrednio do trybu edycji nowej strony. Odnośniki do nieistniejących stron wyróżnione są innym kolorem: nieistniejąca strona. Tytuł strony może zawierać spacje i znaki alfabetu polskiego (oraz wielu zagranicznych).

Po tytule strony można umieścić kreskę pionową i wpisać dowolny inny tekst odnośnika. Np. wpisanie [[trochej|PAM-pam]] utworzy odnośnik PAM-pam odsyłający do strony trochej. Jest to często nieodzowne, jeśeli chcemy użyć odmienionego tytułu strony w zdaniu, np. pisząc o toku trocheicznym ([[trochej|trocheicznym]]).

Oprogramowanie radzi sobie częściowo z odmianą wyrazów, np. możemy pisać o trochejach ([[trochej]]ach) - w takim przypadku umieszcza się końcówkę wyrazu bezpośrednio po nawiasie zamykającym. Niestety mechanizm ten nie działa w przypadku końcówek, zaczynających się na "ó" (zostało jeszcze trochę trochejów?)

W przypadku tworzenia odnośników do stron "z przedrostkami" (z innej niż główna przestrzeni nazw), można użyć samej pionowej kreski po tytule, bez tekstu alternatywnego. Przykład: FAQ ([[Pomoc:FAQ|]]) odsyła do strony Pomoc:FAQ.

2. Poza PoeWiki (odnośniki zewnętrzne)

Odnośniki odsyłające do stron poza PoeWiki są zwyczajowo nazywane odnośnikami zewnętrznymi. W tym przypadku wystarczy wpisać pełen adres sieciowy (URL, URI) łącznie z oznaczeniem protokołu (np. http:), a zostanie on automatycznie zmieniony w odnośnik na wyświetlanej stronie. Przykład: http://pl.wikipedia.org (wpisujemy dokładnie to samo).

Podobnie jak w przypadku odnośników wewnętrznych, tekst wyświetlany na stronie może różnić się od docelowego adresu odnośnika. W takim przypadku należy adres oraz wyświetlany tekst wpisać kolejno wewnątrz pojedynczego nawiasu kwadratowego. Przykład: polska Wikipedia (wpisujemy [http://pl.wikipedia.org polska Wikipedia]).

Jeżeli adres odnośnika zewnętrznego wpiszemy do nawiasu kwadratowego bez dodatkowego tekstu, odnośnik będzie wyświetlany jako automatycznie numerowany "przypis". Przykład: [1] (wpisujemy [http://pl.wikipedia.org]).

3. Interwiki

Niejako pośrednią kategorią są odnośniki do stron w niektórych innych popularnych zasobach wiki. Mimo, że są to zasadniczo linki zewnętrzne, można je zapisywać tak jak linki wewnętrzne (w podwójnych nawiasach kwadratowych), poprzedzając tytuł strony specjalnym przedrostkiem i dwukropkiem. Lista tych przedrostków wraz z odpowiadającymi im adresami URL znajduje się na tej stronie. Przykład: wpl:Wiki (wpisujemy [[wpl:Wiki]], ponieważ zgodnie z tabelą przedrostków wpl: odpowiada adresowi polskiej Wikipedii.

Źródło: "http://poewiki.vot.pl/index.php?title=Pomoc:Tworzenie_odno%C5%9Bnik%C3%B3w"

Ostatnio zmieniane o 07:34, 13 sierpnia 2011


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne